Events and Activities

#
FDCP Vaccination Program 2nd Dose Schedule


ANNOUNCEMENT: Para sa mga nabakunahan sa #GoodJAB - #VaccineNationIsTheSolution Vaccination Program ng Film Development Council of the Philippines at City of Manila, narito ang schedule at venue ng inyong 2nd dose.

Siguraduhing dalhin ang QR Code o Vaccination ID sa inyong nakatakdang schedule. Magdala rin ng sariling ballpen.

Para sa step-by-step guide kung paano kumuha ng Vaccination ID mula sa Manila COVAX website, sundin ang instructions (Click HERE)

PAALALA MULA SA MANILA CITY HEALTH DEPARTMENT: Hindi pwedeng magpa-reschedule ng inyong 2nd dose. Dapat sundin ang naka-set na schedule para sa inyo.

#